Skip to content Skip to footer

Moderný design vyvolávajúci úsmev

PAČ Nitra sú práčovne a čistiarne, ktoré svoje služby ponúkajú firmám, no rovnako aj súkromným osobám. Pri rebrande spoločnosti bolo potrebné spojiť tieto dve zákaznícke skupiny a preniesť ich do designu. Hlavným insight, ktorý ich má spájať, je spokojnosť, radosť a úsmev. A práve úsmev v podobe výseku sa stal ústredným grafickým prvkom brandu. Okrem neho bolo do loga zakomponované aj písmeno i, ktoré má predstavovať siluetu človeka, no zároveň pridaním písmena i k skratke PAČ vznikla slovná hračka pači. A práve pači (páči sa, tu je váš…) je dosť časté slovné spojenie, ktoré sa používa na prevádzkach čistiarne. V case study sme sa venovali kompletnému brandu, a teda logu, letákom, reklamným predmetom, foldrom, menovkám či designu polepu firemných áut.

Klient:PAČ NitraRok vzniku:2022Kategória:BrandingShare